Irnaqäw thakhi: TV Ciencia (aruskipasipxañanakasataki)
Uñacht’ayäwi

TV Ciencia mä digital tuqin sarnaqayïriwa, yatxat wakichtäwinakarus janiw cáncer ñanqha usump usuntasipxañanakasataki luräwinakarus arknaqïri. Aka irnaqäw thakhix Comunicación Social ukan yatxatäwinakapamp La UMSA Contra el Cáncer ukan luräwinakapampiw mayacht’asïriwa. Audiovisual tuqin wakichtäwinak lurasi, yatiyañatakis , yatichañatakis, ,uñjasipxañanakasatakis, markachïrinakar amuyt’ayañatakis ukampi. Aka markankïrinakarus jaya markankïrinakarus yatiyïripxi, janiw cáncer ñanqha us utjañapataki ukhamarak suma k’umar uñjasiñasataki.

AMTÄWI
Markankïrinakar yatxat amuyt’äwinakax yatiyaña, janiw cáncer ñanqha us utjañataki.

UÑJÄWI
Mä suma jach’a digital tuqinkïr yatiyïriña, janiw walja cáncer usutanakax utjañapataki.

JACH’A AMTA

Yatxat tuqin taqikun utjäwinakax arknaqiwa, tecnología machaq utjäwinakats, suma k’umar uñjasiñatak utjäwinakats yatiyañataki, ukhamarak cáncer ñanqha usut uñjasiñataki.

LURAÑ AMTANAKA

  • Yatxat luräwinakas, tecnología luräwinakas, machaq luräwinak ukampi arknaqi, yatiyañataki.
  • Audiovisual sarnaqäwinakax lurantaña, markankïrinakar yatiyañataki.
  • Yatxat tuqin yatiyäwinak uñacht’ayaña, suma yatxatïrinakata. Taqi ukax janiw cáncer ñanqha usump usutanakax utjañapatakiwa.

Proyectos LUCC